اپوزیسیون در تبعید - تبت

یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات دولت در تبعید مربوط به مهاجران تبتی است. دولت در تبعیدی که رئیس‌جمهور، پارلمان و کابینه دارد و انتخابات برگزار می‌کند.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی