اپوزیسیون در تبعید - بلاروس، بخش دوم

بعد از سرکوب اعتراضات سال ۲۰۲۰ در بلاروس، ۲۵۰ هزار معترض کشور را ترک کردند و از راه دور به مبارزه ادامه دادند. این کنشگرها چه‌طور جنبش دموکراسی‌خواهی بلاروس را زنده نگه داشتند و حضور رهبر اپوزیسیون چه تاثیری بر فعالیت‌هایشان داشته است؟‌