مستند کوتاه - ژاک پرن؛ کودک شیدای تصویر

ژاک پرن را در ایران بیش‌تر با فصل پایانی «سینما پارادیزو» به‌یاد می‌آورند اما او برای ساخت «صحرای تاتارها» خود به ایران آمده بود و شیفته‌‌‌ی‌ ایران شده بود. در این گفت‌وگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با ژاک پرن که مدتی پیش از درگذشت‌اش با او‌ انجام‌ شد‌، او از خاطرات این سفر می‌گوید.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی