مستند کوتاه - ژاک پرن؛ کودک شیدای تصویر

ژاک پرن را در ایران بیش‌تر با فصل پایانی «سینما پارادیزو» به‌یاد می‌آورند اما او برای ساخت «صحرای تاتارها» خود به ایران آمده بود و شیفته‌‌‌ی‌ ایران شده بود. در این گفت‌وگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با ژاک پرن که مدتی پیش از درگذشت‌اش با او‌ انجام‌ شد‌، او از خاطرات این سفر می‌گوید.