مستند - ایران-کنترا

در دوران جنگ ایران و عراق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا معاملات محرمانه تسلیحات نظامی انجام می‌گیرد. اما فاش شدن این معاملات، در هر دو کشور بحران‌ساز می‌شود. مستند ایران - کنترا به بررسی اتفاقات آن دوره می‌پردازد.