بازخوانی دادگاه حمید نوری

مجموعه گفت‌وگوهای بازخوانی دادگاه حمید نوری،‌ در آستانه صدور حکم این دادگاه،‌ به بررسی این پرونده از زوایای مختلف می‌پردازد.

قسمت‌ها

بازخوانی دادگاه حمید نوری - گفت‌وگو با مهدی اصلانی، نویسنده و شاهد دادگاه حمید نوری
بازخوانی دادگاه حمید نوری - گفت‌وگو با ویدا رستم‌علی‌پور و علی شکرالهی، از خانواده‌های دادخواه
بازخوانی دادگاه حمید نوری - گفت‌وگو با ایرج مصداقی، نویسنده و شاکی پرونده حمید نوری
بازخوانی دادگاه حمید نوری - گفت‌وگو با گیتا هدینگ ویبرگ، وکیل شاکیان
بازخوانی دادگاه حمید نوری - گفت‌وگو با کنت لوئیس، وکیل سازمان مجاهدین خلق