مستند کوتاه - حمید قنبری

پیش‌پرده‌خوانی در تئاتر، نمایش کوتاهی بود درباره شرایط روز جامعه. حمید قنبری یکی از پایه‌گذاران این نمایش و از نخستین اجرا‌کنندگان ترانه‌های دو صدایی ایران است. این برنامه نگاهی دارد به زندگی هنری او

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی