مستند کوتاه - گرتا تونبرگ، دختر زمین

دختر نوجوانی که مصمم شده کره زمین را از تخریب‌های زیست محیطی نسل‌های قبلی نجات دهد چه کسی است؟

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی