مستند کوتاه - برای آزادی

اعتراضات در ایران پس از انقلاب سال ۵۷ بارها تکرار شده است. نخستین اعتراض بزرگ سال ۱۳۷۸ پس از وقایع کوی دانشگاه تهران اتفاق افتاد. از آن به‌بعد اعتراضات به تناوب تکرار می‌شوند. اعتراضاتی که فاصله‌‌ی بین‌شان سال به سال کمتر می‌شود.