مستند کوتاه - نیم‌قرن اوین

نام زندان اوین با اعدام، سرکوب و اعتصاب غذا در هم آمیخته. زندانی بدنام که برای نیم‌قرن میزبان فعالان سیاسی بوده است. جمهوری اسلامی در طول تاریخ خود همیشه از ابزار زندان و اعدام برای ارعاب مخالفان خود استفاده کرده و اوین نماد این سیاست است. این مستند کوتاه روایتی است از زندان اوین و تاریخش