مستند کوتاه - چائوشسکو؛ آخرین دیکتاتور

نیکولای چائوشسکو را آخرین دیکتاتور اروپا می‌خوانند. مردی که با مشت آهنین بر رومانی فرمان می‌راند، محبوب کشورهای غربی و از اصلاحات داخلی رویگردان بود. این مستند کوتاه روایتی است از داستان حکمرانی او

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی