مستند کوتاه - سقوط

کودتای نظامی در میانمار بار دیگر ساختار سیاسی در این کشور آسیای جنوب شرقی را دگرگون کرد و به سقوط و بازداشت آنگ سان سوچی رهبر کشور انجامید. اما سوچی که روزی قهرمان مبارزه با دیکتاتوری بود و بر اصلاحات پا می‌فشرد، در سال‌های در قدرت بودن چه کارنامه‌ای داشت؟