معمار

معمار

در هر قسمت از مجموعه «معمار» با یکی از معماران برجسته‌ی ایرانی آشنا می‌شویم تا راز خلق ساختمان‌ها را از زبان خودشان بشنویم.

قسمت‌ها

معمار - آزیتا گودرزی
معمار - نسرین سراجی
معمار - گیسو و مژگان حریری
معمار - کامران دیبا