مستند: جست‌وجو در زمان - آدولف هیتلر

بازگشت به گذشته، کنکاش در زمان و مرور روایتی بارها گفته شده برای پیدا کردن تنها یک لحظه. لحظه‌ای که در آن جوانی شبیه به هر جوان دیگر تغییر شکل داد و به بزرگترین دیکتاتور تبدیل شد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

مستند

مستند کوتاه