دبیر مجمع مدرسین حوزه علمیه قم: با برخوردهای خشن گشت ارشاد بسیاری مردم از دین فاصله گرفتند

۱۴۰۱/۵/۴

حسن موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد اقدامات اخیر گشت‌های ارشاد گفت: «امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد کتک زدن، توهین و دستگیر کردن مردم گناه و معصیت دارد.»

او افزود: «با برخوردهای خشن گشت ارشاد بسیاری از مردم از دین فاصله گرفتند.»

خلاصه خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید