مرد شماره یک سابق تنیس جهان به زندان محکوم شد

۱۴۰۱/۲/۹

رای نهایی درباره پرونده ورشکستگی بوریس بکر، ستاره سابق تنیس آلمان به جرم پنهان کردن دارایی‌هایش از دادگاه صادر شد و او به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
ستاره پیشین دنیای تنیس، سال ۲۰۱۷ اعلام ورشکستگی کرد و نتوانست بازپرداخت بدهی‌هایش را انجام دهد.

بکر باید لیست دارایی‌هایش را به دادگاه ارائه می‌داد؛ اما مشخص شد که برخی از اموالش را به دادگاه اعلام نکرده است‌ و همچنین مبالغ بالایی را از حساب تجاری‌اش به حساب همسر خود منتقل کرده است.

دادگاه لندن بوریس بکر را در ۴ فقره مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. این اتهامات شامل حذف اموال، دو فقره عدم افشای دارایی و کتمان بدهی بود.

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید