علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای: قابل تحمل نیست این مقدار دین‌گریزی در جامعه ببینیم

جمعه ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

علیرضا پناهیان، از سخنرانان دفتر علی خامنه‌ای گفت: «حتما باید در تعلیمات دینی خودمان یک تغییری ایجاد کنیم، این وضع دیگر قابل تحمل نیست که ما این مقدار دین‌گریزی در جامعه ببینیم. البته مقدار دین‌گریزی در جامعه ما کم است و آن‌چنان نیست که علیه دین قیام کنند.»

تازه‌ترین خبرها

خبرها
۲۴
خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید