انجمن صنفی معلمان کردستان:در صورت تداوم بازداشت سلیمان عبدی پنجشنبه تجمع خواهیم کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

انجمن صنفی معلمان کردستان اعلام کرد در صورت تداوم بازداشت سلیمان عبدی، اعضای آن روز پنجشنبه مقابل آموزش‌و‌پرورش سقز تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد

داستان دانشگاه
خبرها
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید