معاون رئیسی: آماده تبادل تجربیات موفق خود با کشورهای دیگر هستیم

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

محسن منصوری، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، در کنفرانس سازمان ملل برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته گفت: «جمهوری اسلامی برای تبادل تجربیات موفق خود در مسیر پیشرفت با کشورهای دیگر آمادگی دارد.»

خلاصه خبرها
چی‌چکا، قصه شب
خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید