رابرت مالی: فرهاد میثمی با بدنش با سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ایران به مبارزه برخاست

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با استقبال از آزادی فرهاد میثمی، کنشگر مدنی، از زندان گفت: «او یک مدافع شجاع حقوق بشر است که اعتصاب غذا کرد و با بدنش با سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم در پوشش اجباری، اعدام معترضان و بازداشت کنشگران به مبارزه برخاست.»

تازه‌ترین خبرها

رنگ زندگی - آسیای مرکزی
خبر
مستند کوتاه - سگ و انسان

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید