دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: با توجه به رضایت مردم، مشارکت در انتخابات بعدی چشمگیر خواهد بود

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، علت کاهش مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را عملکرد دولت روحانی دانست و گفت: «با توجه به افزایش رضایت عمومی مردم، حتما مشارکت در انتخابات بعدی افزایش چشمگیری خواهد داشت.»

پربیننده‌ترین‌ها

میراث ناملموس
خبر
رنگ زندگی - آسیای مرکزی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید