برنامه اجرای یک نمایش در شیراز لغو و اجرای یک نمایش دیگر در تئاتر شهر تهران متوقف شد

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

اجرای نمایش «درهم‌تنیدگی» درباره رازهای یک زن و شوهر که قرار بود به‌زودی در شیراز روی صحنه برود، بدون اعلام توضیحی لغو شد

در تئاتر شهر تهران نیز نمایش «بازی بزرگ» درباره تلاش چند زندانی زن برای رهایی، از دوشنبه متوقف و از بلیت‌فروشی آن نیز جلوگیری شد

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید