معاون اول قوه قضاییه: مگر با عقل جور در می‌آید که روز عاشورا عروسی اتفاق بیفتد

۱۴۰۱/۵/۱۵

محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از برخی مراسم عزاداری، به تزیین ماشین با گل به نام «حضرت قاسم» اشاره کرد و گفت: «مگر با عقل جور در می‌آید که روز عاشورا عروسی اتفاق بیفتد.»

او افزود گاهی مجالسی برگزار می‌شود که «اتاق فکر انگلیس و دشمن» برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کند.

کمبود تراشه
چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار و اخبار ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید