دبیر ستاد امر به معروف: از فیلمی که آمر به معروف را لوده نشان داد، شکایت کردیم

۱۴۰۱/۵/۱۵

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، با اشاره به شکایت این ستاد از فیلم «دینامیت» گفت: «این فیلم، فرد آمر به معروف را یک فرد لوده نشان داده است.»

او افزود: «بحث ما این است که ۹۷ میلیارد پول فروش این فیلم باید برای تولید فیلم‌های مناسب اختصاص داده شود.»

جهان‌نما
خبر ۵ عصر
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید