درخواست مشترک بازیکنان تیم‌ملی از مجلس برای عدم دخالت در تصمیمات فدراسیون فوتبال

۱۴۰۱/۵/۱۳

برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، استوری هماهنگی را در اعتراض به دخالت برخی نمایندگان مجلس در اینستاگرام منتشر کردند و نوشتند: «امیدواریم آقایان قاضی زاده هاشمی و پژمانفر، وقتشان را صرف معیشت و مشکلات اقتصادی مردم کنند و اجازه دهند فوتبالی‌ها در مورد فوتبال تصمیم بگیرند.»

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید