ابراهیم رئیسی: حسرت حاشیه را به دل بدخواهان خواهیم گذاشت

۱۴۰۱/۵/۱۳

ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور، با تاکید بر اراده دولت برای دوری از حواشی سیاسی گفت: «دولت حسرت اینکه دولت و مجلس به جای پرداختن به کار مردم گرفتار حاشیه شوند را به دل بدخواهان خواهد گذاشت.»

او افزود: «دولت وجه همت خود را صرف این خواهد کرد که مردم شیرینی خدمت را بچشند.»

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید