مدیر سازمان رفاه شهرداری تهران: برخی زنان به شغل زباله‌گردی روی آورده‌اند

۱۴۰۱/۵/۱۲

احمد احمدی‌صدر، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران در گفت‌وگو با سایت رکنا گفت: «برخی زنان زباله‌گرد، خانه و خانواده دارند و این یعنی کارتن‌خواب یا آواره نیستند و به زباله‌گردی به عنوان یک شغل نگاه می‌کنند.»

او افزود منشاء معضل زباله‌گردی سطل زباله است که آن را حذف خواهیم کرد.

خبر ورزشی
مستند کوتاه - پیمان ژنو
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید