رییس سازمان محیط زیست: اگر دو سال زلزله و سیل نیاید، باید انگشت به دهان باشیم

۱۴۰۱/۵/۱۲

علی سلاجقه، رییس سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی هواشناسی از وقوع سیل گفت: «سیل قابل پیش‌بینی است، ولی در حد اندک.»

او افزود: «کشور ما از لحاظ ذاتی وضعیتی دارد که اگر دوسال سیل نیامد، خشکسالی نبود و زلزله نیامد، باید انگشت به دهان باشیم.»

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید