جمعی از کاربران به ادامه بازداشت و بی‌خبری از سپیده رشنو،معترض به حجاب اجباری،اعتراض کردند

۱۴۰۱/۵/۷

جمعی از کاربران در کارزاری با هشتگ #سپیده_کجاست نسبت به ادامه بازداشت و بی‌خبری از سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، اعتراض کردند. پیشتر گزارش‌ شده بود که سپیده رشنو به بازداشتگاه‌ اطلاعات سپاه موسوم به بند یک-‌الف منتقل شده و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم است

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید