مدیرعامل نماوا:صدا و سیما تذکر داده بود که چرا در سریال خاتون گفتید روس‌ها وارد ایران شدند

۱۴۰۱/۵/۶

مدیرعامل نماوا: صدا و سیما در مورد سریال «خاتون» تذکر داد که چرا گفتید «روس‌ها از شمال وارد ایران شدند» و باید می‌گفتید «متفق‌ها وارد ایران شدند.» محمدحسن شانه‌ساززاده با انتقاد به این رویکرد صدا و سیما گفت: ما که نمی‌توانیم تاریخ را عوض کنیم و تاریخ را نمی‌شود تحریف کرد

کمبود تراشه
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید