عضو شورای شهر تهران: بهشت زهرا با خانواده‌ها قرارداد ممنوعیت سنگ قبر بی‌حجاب دارد

۱۴۰۱/۵/۵

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در توضیح خبر جمع‌آوری ۹۸ سنگ قبر در بهشت زهرا با تصویر زن بی‌حجاب، گفت: «بهشت زهرا قراردادی با خانواده متوفیان دارد که بند اول این قرارداد تاکید دارد که هرگونه نصب تصاویر به ویژه تصویر بانوان غیرمحجبه ممنوع است.»

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید