علی خامنه‌ای: امامان جمعه در سیل و زلزله و کرونا خوب درخشیدند

۱۴۰۱/۵/۵

علی خامنه‌ای در دیدار با امامان جمعه گفت: «شرکت در خدمات اجتماعی مردمی یکی از توصیه‌های ماست. بعضی از ائمه‌ محترم جمعه انصافا در این زمینه‌ها خوب درخشیدند در زلزله، در سیل، در قضیه‌ کرونا، در مسائل گوناگون دیگر، در جمع کردن خدمات اجتماعی، کمک‌های مردمی، کمک‌های مومنانه.»

خلاصه خبرها
چند چند
یکی از ما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید