شهبانو فرح پهلوی: اگر اتفاق شوم ۱۳۵۷ نبود، ایران در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه بود

۱۴۰۱/۵/۵

شهبانو فرح پهلوی همزمان با سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی:اگر اتفاق شوم ۱۳۵۷ نبود امروز ایران در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه بود. ایران به پا خاسته و با وجود کشتارهای خیابانی، سرکوب، زندان و اعدام‌ها، مبارزان راه آزادی، انزجار خود را از گردانندگان رژیم به گوش جهانیان می‌رسانند

خلاصه خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید