دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی: اگر پروسه اصلاح آغاز نشود وضع اسفناکی در انتظار ماست

۱۴۰۱/۵/۳

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «اگر یک پروسه واقعی اصلاحی در کشور آغاز نشود و اگر این روند مخرب فعلی تکرار شود و متوقف نشود، وضعیت اسفناکی در انتظارمان خواهد بود.»

او افزود جمهوری اسلامی باید به خود برگردد.

معامله بزرگ آمریکا و طالبان
اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید