مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان: اگر کسی بد بخندد یا بد رفتار کند با حجاب نیست

۱۴۰۱/۵/۱

فرشته روح‌افزا، مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی-اجتماعی زنان گفت: «چیزی تحت عنوان حجاب اجباری نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم.»

او در مصاحبه با خبرگزاری حوزه افزود: «اگر کسی بخواهد حجاب داشته و آرایش کند باحجاب نیست، اگر کسی بد بخندد یا بد رفتار کند یا نگاه زشت کند، باحجاب نیست.»

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید