انسیه خزعلی، معاون رئیسی: نیروی انتظامی به‌خوبی به بحث کرامت زن واقف است

۱۴۰۱/۴/۳۰

انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان درباره ویدیوی برخورد ون گشت ارشاد با زن معترض به بازداشت دختر بیمارش، در توییتر نوشت «بحث کرامت زن و مادر در فرهنگ ایرانی اسلامی» عامل جریحه‌دار شدن عواطف عمومی شد و «مواخذه و عذرخواهی» نیروی انتظامی نشان داد به خوبی به این جایگاه واقف است.

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید