سفارت آمریکا در آلبانی نسبت به احتمال حمله به گردهمایی جهانی ایران آزاد هشدار داد

۱۴۰۱/۴/۳۰

سفارت آمریکا در آلبانی با هشدار نسبت به احتمال هدف قرار گرفتن گردهمایی جهانی ایران آزاد در نزدیکی شهر دراج در آلبانی در روزهای اول و دوم مرداد، از شهروندان آمریکایی خواست در این رویداد شرکت نکنند و ضمن پیگیری اخبار رسانه‌ها نسبت به اتفاق‌های اطراف خود هوشیار باشند

شاهد تاریخ
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید