همسر ابراهیم رئیسی:امروز زنان در برخی مناطق جهان با لباس خواب در انظار عمومی حاضر می‌شوند

۱۴۰۱/۴/۳۰

جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی: غربی‌ها در گذشته زنان را حصر می‌کردند و امروز زنان را حذف می‌کنند، آنها در گذشته زنان را فقط برای حریم خصوصی خود می‌خواستند و امروز حوزه خصوصی را گسترش دادند تا جایی که امروز زنان در برخی مناطق جهان با لباس خواب در انظار عمومی حاضر می‌شوند

جهان‌نما
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید