عضو شورای شهر تهران: در این دوره هیچ فسادی در شهرداری نیست

۱۴۰۱/۴/۳۰

محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران گفت: «بیشتر افرادی که در دوره جدید برای تصدی‌گری سمت‌های مختلف شهرداری تهران انتخاب شده‌اند افراد جوان، مومن، صادق و توانمندی‌اند.»

او افزود: «ما در این دوره وجود فساد سازمان‌یافته و هیچ نوع فساد خاص دیگری را در شهرداری تهران مشاهده نمی‌کنیم.»

خلاصه خبرها
مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید