مقامات شورای اروپا از ترکیه خواستند فورا عثمان کاوالا فعال مدنی زندانی را آزاد کند

۱۴۰۱/۴/۲۰

مقامات شورای اروپا با استقبال از صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، بازوی قضایی این شورا، مبنی بر این که آنکارا با زندانی کردن عثمان کاوالا فعال مدنی، کنواسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده، از ترکیه خواستند فورا این زندانی سیاسی را آزاد کند

خلاصه خبرها
امروز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید