عضو شورای شهر همدان: هر کسی تیک خاصی دارد، من هم موشک‌ درست می‌کنم

۱۴۰۱/۴/۱۸

در پی انتشار ویدیوی ساخت موشک کاغذی توسط حمید بادامی نجات، عضو شورای شهر همدان در جلسه شورا، او به سایت مدارا گفت: «هر فردی یک تیک خاصی دارد که من هم از سر بی‌حوصلگی موشک‌سازی کاغذی انجام دادم.»

او افزود: «البته این دلیل نمی‌شود که در جلسه بنا داشتم کار عبث و بیهوده انجام دهم.»

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید