شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین از جمهوری اسلامی شکایت کرد

۱۴۰۱/۴/۱۵

طبق سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین از جمهوری اسلامی شکایت کرده و در شکایت‌ رسمی خود که در ژانویه به دادگاه عالی اونتاریوی کانادا داده شده، نام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به عنوان دو متشاکی در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی ذکر کرده است.

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید