یک کودک هفت ساله بلوچ در هوتگ غرق شد و جان باخت

۱۴۰۱/۴/۱۴

یک کودک هفت ساله بلوچ در حین بازی در اطراف هوتگ (گودال آب) روستای «سند بهرام» در آب افتاد و جان باخت. در سال جاری این هشتمین نفری است که در سیستان و بلوچستان در هوتگ غرق می‌شود.

هوتگ برای ذخیره آب احشام است اما با بحران کمبود آب، مردم منطقه از آب آنها برای شرب استفاده می‌کنند.

حرف آخر با پوریا زراعتی
اخبار و اخبار ورزشی
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید