ابراهیم رئیسی: باید آن چنان امید تزریق کنیم تا مهاجرت نخبگان معکوس شود

۱۴۰۱/۴/۱۳

ابراهیم رئیسی: باید آن چنان در جامعه امید تزریق کنیم که مهاجرت نخبگان معکوس شود و کسانی که مهاجرت کرده‌اند بفهمند زمینه پیشرفت در داخل کشور فراهم شده است.

رئیسی همچنین مفهوم رایج روشنفکری را غلط خواند و گفت مصداق واقعی روشنفکری، شهدا هستند.

خبر ورزشی
اخبار
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید