انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی: مصرف ماکارونی ۳۰ درصد کاهش یافته است

۱۴۰۱/۴/۱۳

رسول مژده شفق، سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی با بیان اینکه «مصرف ماکارونی ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است»، گفت: «قیمت تمام شده ماکارونی افزایش چشمگیری داشته و محصول ایرانی نسبت به رقبایی مثل ترکیه گران‌تر شده است.»

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید