استاندار فارس: کسانی که نمی‌توانند حجاب را رعایت کنند، مرخصی بدون حقوق بگیرند

۱۴۰۱/۴/۱۳

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس به سازمان‌ها و ادارات تا پایان تیر برای برطرف کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات مهلت داد و گفت: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»

امروز
نگاه روز
هت‌تریک با مزدک میرزایی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید