نماینده تهران: کودکان در کرونا به تمام سایت‌های مستهجن سرکشی کردند

۱۴۰۱/۴/۱۱

زهره الهیان، نماینده تهران درباره دسترسی نداشتن سه میلیون کودک به سامانه آموزش شاد،‌ گفت چه بسا این کودکان از آسیب‌های فضای مجازی که در دوران کرونا بر کودکان تحمیل شد، مصون ماندند.

او افزود کودک با کنجکاوی به تمام سایت‌های «مستهجن» سرکشی کرد و روح و روانش از این قضیه آسیب دید.

مستند کوتاه - پیمان ژنو
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید