آخرین تصویر از «پیروز»؛ تنها بچه ایران دوماهه شد

۱۴۰۱/۴/۱۰

علیرضا شهرداری، پرستار نگهداری از تنها توله‌یوزپلنگ زنده‌مانده از «ایران»، از دو ماهه شدن این توله‌یوزپلنگ خبر داد و اعلام کرد روند درمان و رشد «به قسمت‌های خوبش» نزدیک‌تر شده است.

خبر ورزشی
اخبار
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید