روزنامه همشهری: در جنوب تهران، کودکان کار با چرخ‌دستی به یک مدرسه‌ می‌روند

۱۴۰۱/۴/۸

روزنامه همشهری در گزارشی از وجود مدرسه‌ای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داده که در آن کودکانی که مجبورند کار و کسب را در کنار درس و تحصیل ادامه دهند، حضور دارند و با چرخ‌های دستی کاری خود در مدرسه حاضر می‌شوند.

مدیر این مدرسه می‌گوید چرخ دستی وسیله امرار معاش این کودکان است.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید