سخنگوی ستاد امر به معروف: در ماجرای تجمع شیراز با کودکان برخورد نکردیم

۱۴۰۱/۴/۷

علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف با اشاره به برخوردهای صورت‌گرفته پس از تجمع کودکان دهه‌نودی‌ها در شیراز، به خبرگزاری ایلنا گفت: «با این نوجوانان برخوردی صورت نگرفته و با عوامل برگزارکننده این ورزش و کسانی که این گردهمایی را ایجاد کرده بودند، برخورد صورت گرفته است.»

بوم و گِل - فصل چهارم
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید