احمد خاتمی: روحانیت از چشم نیفتاده، بلکه آخوند اشرافی از چشم افتاده

۱۴۰۱/۴/۷

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، در لرستان گفت: «زندگی اشرافی روحانیت را زمین می‌زند. روحانیت از چشم نیفتاده، بلکه آن آخوند اشرافی از چشم افتاده که باید هم بیفتد.»

او افزود: «بارها در خطبه‌ها گفته‌ایم که همدرد مردم هستیم، ما هم از رنج مردم در رنج هستیم.»

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید